Прозорість та інформаційна відкритість інституту


Положення про організацію навчального процесу 

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату СНУ ім.В.Даля 

Положення про навчально-науковий інститут та факультет СНУ ім.В.Даля

Статут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Положення про Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Положення про кафедру Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Штатний розпис професорсько-викладацького, педагогічного та учбово-допоміжного персоналу

Положення про бібліотеку

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ІХТ СНУ

Правила внутрішнього розпорядку для студентів  і працівників - учасників навчально-виховного процесу ІХТ СНУ

Наказ про структурні зміни в ІХТ СНУ

Положення про Вчену раду ІХТ СНУ

Положення про студентське наукове товариство

Угода між адміністрацією та органами студентського самоврядування ІХТ СНУ
© 2003-2020 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх