Кафедра вищої математики та комп'ютерних технологій

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом "Інформатика", спеціалістів за спеціальністю "Інформатика".

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 31. ауд. 110
Телефон: (06453) 6-40-57
Електронна пошта: wmkt@iht.lg.ua

Склад кафедриТімошин Анатолій Сергійович
Тімошин Анатолій Сергійович
в.о. завідувача кафедри, доцент
кандидат фізико-математичних наук


Кондратов Сергій Олексійович
Кондратов Сергій Олексійович
професор кафедри
доктор хiмiчних наук


Баранов Юрій Станіславович
Баранов Юрій Станіславович
доцент кафедри
кандидат фізико-математичних наук


Сітак Ірина Вікторівна
Сітак Ірина Вікторівна
старший викладач


Давиденко Вікторія Михайлівна
Давиденко Вікторія Михайлівна
старший викладач


Хількова Лариса Олександрівна
Хількова Лариса Олександрівна
старший викладач


Волков Сергій Володимирович
Волков Сергій Володимирович
старший викладач


Матейко Тетяна Миколаївна
Матейко Тетяна Миколаївна
інженер, за сумісництвом асистент

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для напряму "Економіка підприємства"

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
 - Економіко-математичне моделювання
 - Теорія ймовірностей та математична статистика

Для напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Моделювання і прогнозування стану довкілля

Для напряму "Інформатика"

 - Інтелектуальні інформаційні системи
 - Інформаційні мережі
 - Інформаційні системи та технології в економіці
 - Алгебра та геометрія
 - Алгоритми та структури даних
 - Архітектура обчислювальних систем
 - Бази даних та інформаційні системи
 - Дискретна математика
 - Диференційні рівняння
 - Елементи абстрактної та комп'ютерної алгебри
 - Захист інформації
 - Комп'ютерні технології в навчальному процесі
 - Комп'ютерне моделювання динамічних систем
 - Математичні методи моделювання та оптимізації
 - Математичний аналіз
 - Методи оптимізації та дослідження операцій
 - Методика викладання математики та інформатики
 - Моделювання випадкових процесів
 - Моделювання складних систем
 - Моделювання хіміко-технологічних процесів
 - Обробка зображень та мультимедіа
 - Обчислювальні методи
 - Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
 - Організація та обробка електронної інформації
 - Паралельні та розподілені обчислення
 - Платформи корпоративних інформаційних систем
 - Програмування
 - Програмування та підтримка веб-застосувань
 - Проектування програмних систем
 - Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 - Системи інформаційної підтримки наукових досліджень
 - Системне програмування та операційні системи
 - Системний аналiз та теорiя прийняття рiшень
 - Спеціальні методи вивчення інформатики в школі
 - Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення
 - Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення
 - Теорія алгоритмів та математична логіка
 - Теорія керування
 - Теорія програмування
 - Теорія проектування автоматів

Для напряму "Машинобудування"

 - Інформатика
 - Математика
 - Теорія ймовірностей та математична статистика

Для напряму "Хімічна технологія"

 - Інформатика
 - Вища математика

Для напряму "Фармація"

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології


Історія кафедри

 
1959 р. - на загальнотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту ім. В. Леніна (м.Рубіжне) створена предметна комісія з математики на чолі зі старшим викладачем В.Д. Дубко.


1963 р. - створена загальноосвітня кафедра вищої математики. Кафедру очолив к.т.н., доцент Сороковік Н.С.

1967-1994 рр. - на чолі кафедри вищої математики працює к.т.н., доцент Твердохлєбов Г.М. Кафедра веде викладання вищої математики та обчислювальної математики.

1987 р. - пуск в експлуатацію першого дисплейного класу на базі 8 комплексів КТС-ЛІУС. Початок проведення занять з обчислювальної математики в режимі прямого діалогу з комп'ютером.

1991 р. - пуск в експлуатацію першої версії програми «Абітурієнт» з обробки результатів вступних іспитів на персональних комп'ютерах

1994-1997 рр. - об'єднання кафедр загальної фізики та Вищої математики в кафедру Вищої математики та фізики. Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Журавльов В.І.

1997 р. - створення випускної кафедри Вищої математики та комп'ютерних технологій. Організація підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю « Комп'ютерна хімія». На чолі кафедри к.т.н., доцент Дінес В.Л.
 

Сороковік Н.С.

Твердохлєбов Г.М.

Журавльов В.І.

Дінес В.Л.

1998 р. - підключення інституту до мережі Інтернет. Створення дисплейних класів на базі сучасних комп'ютерів

1999 р. - перший випуск фахівців зі спеціальності «Комп'ютерна хімія»

2000 р. - кафедра акредитована на випуск бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Інформатика», на чолі кафедри д.х.н., професор Кондратов С.О.

2005 р. - перший випуск бакалаврів за спеціальністю «Інформатика».

2006 р. - перший випуск математиків - програмістів, фахівців зі спеціальності «Інформатика».

2007 р. - створення комп'ютерного класу на базі ОС Linux

2015 р. - кафедра акредитована на випуск бакалаврів і спеціалістів за напрямом «Інформатика», на чолі кафедри к.ф.-м.н., доцент Тімошин А.С.
 

Кондратов С.О.

Тімошин А.С.
 

Наукові досягнення кафедри


За останні 10 років кафедра мала такі наукові досягнення: - захищена одна докторська дисертація;
- готується до захисту 1 кандидатська дисертація;
- виконуються дві аспірантські роботи;
- підготовлено та опубліковано близько 50 наукових праць.

© 2003-2018 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх